AFA Fastigheter investerar ytterligare i förnybar energi i samarbete med Enstar AB

Fastighet Sockerbetan 1, vid Nytorget

Parallellt med projektet Münchenbryggeriet har Enstar även fått uppdrag av AFA Fastigheter att förse fastigheten Sockerbetan 1, belägen centralt i Stockholm vid Nytorget, med en geoanläggning.

Projektet startade med borrning av 24st energibrunnar, var och en 380 meter djupa och följdes sedan av rivning av befintliga installationer. Energisystemet kommer vara det primära värmesystemet i byggnaden. Lokalerna i fastigheten har varit i full drift under arbetets gång och vi har verkat för att arbetena ska ha minimal påverkan på boende i fastigheten.

Det nya energisystemet beräknas reducera det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med 74%. Värmepumparna står för hela det årliga energibehovet. Total besparing av köpt energi (fjärrvärme) uppgår till ca 1040 MWh per år.

Entreprenadstart augusti 2019 och projektet avslutas april 2020.

”För oss på AFA Fastigheter känns det roligt att vi kan genomföra ett geoenergiprojekt av den här storleken i en bostadsfastighet centralt i Stockholm, Christer Porsvi, Energiansvarig, AFA Fastigheter”