AFA Fastigheter satsar på miljön – Investerar i förnybar energi för Münchenbryggeriet

AFA Fastigheter arbetar aktivt med miljöfrågor och har en tydlig strategi med ambitiösa hållbarhetsmål. En del i detta arbete är att förädla och modernisera bolagets fastigheter, vilket innefattar allt från enkla åtgärder till stora energientreprenader. Bolagets senaste satsning är att förse Münchenbryggeriet med förnybar energi för värme och kyla, en energientreprenad som drivs i samarbete med AFA Fastigheter, Enstar AB och RIBA där Enstar är totalentreprenör.

”Ett bra och dynamiskt samarbete mellan beställare, driftentreprenör och totalentreprenör är nyckeln till framgång när ett sådant här projekt ska utföras i en komplex fastighet som Münchenbryggeriet, Christer Porsvi, Energiansvarig AFA Fastigheter”

Energientreprenaden innefattar ett nytt energisystem för värme och kyla och ersätter befintliga kylmaskiner och fjärrvärme. Det nya systemet utgörs av nya kyl/värmepumpar med en miljövänlig kylmedia (R1234ze), energibrunnar (49*400m). Systemet kommer att leverera en total värmeeffekt om ca 1 500 kW och en total kyleffekt om ca 2 000 kW. Den samlade energibesparingen kommer att uppgå till ca 2 300 MWh om året motsvarande 63%.

Energientreprenaden pågår just nu med plan för driftsättning av det nya energisystemet under Q1 2020. Entreprenaden har stor komplexitet, främst gällande tid och logistikplanering. Stor hänsyn behöver tas till verksamheterna i byggnaden vilket gör entreprenaden extra utmanande

”Vi på Enstar är mycket stolta över förtroendet att få utveckla och bygga Münchenbryggeriets nya energisystem, vilket kommer göra stor nytta för både AFA Försäkring och miljön. Martin Rettig, Vice VD Enstar AB”