Brf Hammarby Kaj investerar i batterilager & solceller 

Ferla utför en energientreprenad tillsammans med Brf Hammarby Kaj på fastigheten Bådan 1 som en del i föreningen energiklassresa. Projektet utvecklades under 2023 som en del i ett forskningsprojekt från energimyndigheten. Nu har beslut tagits på att genomföra investeringen. 

” Vår förening har under många år velat göra något åt energiklassificeringen av vår fastighet och att göra det tillsammans med Ferla kändes naturligt. Vi har följt många föreningar här i sjöstaden som drivit lyckade energiprojekt tillsammans med Ferla. Vi genomför nu ett elprojekt som innefattar IMD, solceller och batterier.”, säger Peter Nordström Projektansvarig Brf Hammarby Kaj 

Brf Hammarby kaj är ett 55+ boende med 82st lägenheter med en total yta på ca 4 000 m2 A-temp. Föreningen är belägen i Hammarby Sjöstad. 

Energientreprenaden innefattar installation av IMD-el, solcellsinstallation på tak och batterilager. IMD skapar möjlighet för en bättre egenanvändning av solcellsanläggningen och batterilagret kommer primärt användas mot balansmarknaden som Svenska kraftnät ansvarar för. 

”Vi är mycket glada över att Brf Hammarby Kaj valt att samarbeta med oss i deras energiarbete. Investering i solceller och batterilagring är ett viktigt steg mot samhällets elektrifiering och omställning mot mer förnybar energi, samtidigt som det är en väldigt lönsam investering.”, säger Patrik Lindgren, Affärsutvecklare, Ferla 

Lönsamheten i projektet beräknas ge ett positivt kassaflöde från år ett med intäkter från balansmarknaden i kombination med besparingar från IMD och solceller. Allt sammantaget kommer stärka föreningens ekonomi och minska risken för avgiftshöjningar.