Brf Karlberga Park investerar i batterilager för ökad hållbarhet och lönsamhet

Vi är glada att meddela att Brf Karlberga Park har ännu en gång valt Ferla som sin Energipartner. Energientreprenaden omfattar installation av ett batterilager och tillhörande utrustning som initialt kommer att nyttjas för att stötta Svenska kraftnät med stödtjänster för att bibehålla frekvensen på elnätet.

Vi valde Ferla för installationen av ett batterilager på 100 kW för användning som stödtjänst åt Svenska kraftnät. Vi har samarbetat med Ferla sedan 2018 då de projekterade och byggde en bergvärmeanläggning som gjorde att vi kunde koppla bort fjärrvärmen. Detta medförde omedelbart ett kraftigt förbättrat kassaflöde och har tillsammans med andra investeringar och åtgärder medverkat till att vi har kunnat fortsätta hålla lägenhetsavgifterna oförändrade. Vi har samma lägenhetsavgifter sedan 2007 som är byggåret. Tillsammans med batteripaketet planerar vi ingen höjning under de kommande 10 åren.”, säger Ingvar Persson, Styrelseordförande, Brf Karlberga Park i Södertälje.

Föreningen som är uppförd 2007 med 50 lägenheter är belägen i Södertälje. Sedan 2018 har Ferla varit föreningens energipartner. Samarbetet inleddes med en installation av ett nytt energisystem för värme och varmvatten som genererade stora besparingar. Sedan dess har Ferla stöttat föreningen med driften av anläggningen och nu utökas samarbetet med en installation av ett batterialger.

Vi är mycket nöjda med Ferlas insats och samarbetet under de gångna sex åren.”, säger Ingvar.

Investeringen i ett batterilager ger möjlighet att utnyttja batterier på bästa möjliga sätt. Batterierna kommer att anslutas till ett virtuellt kraftverk som i samverkan med Svanska kraftnät bidrar till att balansera elnätet, en tjänst som föreningen får ersättning för. Detta innebär ett lönsamt nyttjande av batterilager, där ägarna inte behöver göra något själva. Tjänsten övervakar och styr batterierna automatiskt, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera ägarens lönsamhet

Vi är oerhört glada över att Brf Karlberga Park har valt oss som sin Energipartner för andra gången. Att de återigen har valt att samarbeta med oss är en ära och bekräftelse på vårt goda arbete tillsammans. Investeringen i batterilagring är ett betydelsefullt steg för föreningen som utöver nyttjandet av stödtjänster även kommer kunna effektivisera sin energianvändning ytterligare ett steg. Det är inte bara en miljövänlig åtgärd utan också en mycket lönsam investering.”, säger Christopher Peralta, Energicontroller, Ferla.

Lönsamheten i projektet beräknas ge ett positivt kassaflöde från år ett med intäkter från balansmarknaden. Allt sammantaget kommer det stärka föreningens ekonomi och minska risken för avgiftshöjningar.