Brf Sjöstadsviken väljer Enstar och sänker sina fjärrvärmekostnader

Enstar har tecknat avtal med Brf Sjöstadsviken om leverans av ett FX-system. Det nya energisystemet använder frånluften som värmekälla för att minska föreningens fjärrvärmebehov.

Driften av den nya anläggningen optimeras med hänsyn till Stockholm Exergis fjärrvärmetaxor för att erhålla så låg driftkostnad som möjligt.

Det nya energisystemet kommer att minska föreningens energikostnader med ca 30 %.