Brf Tanto investerar i förnybar energi

Brf Tanto

Enstar AB har tecknat avtal med Brf Tanto gällande en energientreprenad. Projektet startade i april och beräknas vara klart i januari 2023.

Brf Tanto bildades 1980 och består av fem krökta bostadshus från 1962-65 med drygt 700 lägenheter. Beläget vid Tantolunden och Årstaviken med närhet till city, men även omgivet av vatten och grönska. Husen ritades av arkitekterna Åke Ahlström och Kell Åström, området räknas som gott exempel på funktionell 60-tals arkitektur och finns omnämnt bland annat i arbeten från KTH/arkitektur.

Bostadsrättsföreningen har under de senaste 20 åren minskat sin energianvändning med cirka 30 procent. Föreningen jobbar kontinuerligt med att minska sitt klimatavtryck och har nyligen investerat i en ny solcellsanläggning som driftsattes i vintras.

”Med nya solceller på samtliga tak samt investeringen av frånluftsvärmepumpar kan vi utnyttja lokal förnybar energi och minska våra CO2 utsläpp med ca 65 %, vilket är fantastiskt.” – säger Inger Lindberg Bruce, Ordförande, Brf Tanto.

Nu gör Brf Tanto ytterligare en stor investering för att nyttja lokal förnybar energi. Ett nytt energisystem ska installeras under 2022. Energientreprenaden innefattar 5st system för frånluftsåtervinning så kallat FX-system. Systemen nyttjar energin ur frånluftsventilationen för att producera värme.

”I detta projekt låg utmaningen i att möjliggöra återvinning av frånluften från höghus från 60-talet som dessutom är upp till 12 våningar höga. Det är otroligt kul när man landar i lösning som möjliggör detta, där vi dessutom kan låta de befintliga solcellerna producera el till värmepumparna. Föreningen visar vägen mot förnybar energi och vi på Enstar är glada över att få hjälpa till med detta.” – säger Jessica Torssell, Avdelningschef Energi & Design, Enstar AB.

Det nya energisystemet beräknas reducera det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med ca 50 %. Värmepumparna beräknas stå för ca 70 % av det årliga energibehovet, resterande del kommer från fjärrvärme. Total besparing av köpt energi uppgår till ca 4 000 MWh per år.