Brf Vinrankan 1 investerar i ny solcellsanläggning & nytt energisystem-besparing ca 70%

Brf Vinrankan 1

Enstar AB har signerat ett avtal med Brf Vinrankan 1 gällande en energientreprenad. Entreprenaden startade i slutet på juni och beräknas vara klar i december 2021.

Vinrankan 1 är en bostadsrättsförening som ligger i den snabbt växande stadsdelen Liljeholmskajen/ Årstadal. Huset består av kvarteret Druvklasen och innefattar 162st lägenheter, fastigheten stod klar 2008. Förutom lägenheter så har föreningen även en livsmedelsbutik och två restauranger i fastigheten.

Föreningen började för några år sedan med att undersöka förutsättningarna för att installera solceller. Brf Vinrankan 1 kom fram till att det som enskild satsning inte skulle vara fördelaktigt för närvarande. Våren 2020 började dom tänka större och eventuellt borra för bergvärme i kombination med värmeåtervinning från nya takfläktar och en livsmedelsbutiks kylanläggning samt installera en solcellsanläggning.

”Vi vände oss till Enstar och ett annat företag och inledde en process som blev en kombination av utredning och långvarig upphandling. Vi fick veta att den bästa lösningen för oss inte var bergvärme utan en kombination av de andra ”ingredienserna”. Denna kombination skulle sänka vår energikonsumtion med 70 procent och energikostnaderna med 45 procent. Vi valde i slutändan att låta Enstar genomföra projektet på grund av deras stora erfarenhet av liknande projekt, säger Christer Blomqvist, Vice Ordförande, Brf Vinrankan 1″

Det nya energisystemet innefattar solceller, frånluftsåtervinning samt återvinning av kondensorvärme från butikens livsmedelskylanläggning. Vidare så kommer det att installeras ett överordnat styrsystem och temperaturgivare i lägenheterna för att ha optimal kontroll och styrning på energisystemet och de boendes inomhusklimat.

”I detta projekt var det en tvåpartslösning där utmaningen låg i att konstruera ett energisystem som utöver föreningens besparing av fjärrvärmeförbrukning även innefattar en besparing på livsmedelsbutikens köp av fjärrkyla för att kyla bort kondensorvärmen. Detta system är nu konstruerat för att ta bort all användning av fjärrkyla och i stället nyttja kondensorvärmen för återvinning, ”win-win” för föreningen och livsmedelsbutiksägaren, säger Peter Jordell, Teknisk Chef, Enstar AB”

Den nya solcellsanläggningen har en installerad DC-effekt på 171kWp vilket producerar ca 148MWh/år.

Det nya energisystemet har en installerad effekt om ca 400kW och beräknas reducera det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med ca 70%, (1280MWh/år). Utöver det försvinner behovet av fjärrkyla helt, 240MWh/år.