Enstar byter namn till Ferla

John von Wowern, VD, Ferla

John von Wowern, VD, Ferla

Enstar, en ledande aktör inom den gröna energiomställningen, meddelar idag att de byter namn till Ferla för att tydliggöra bolagets koppling till naturen och klimatet. Ferla är fornnordiska för fjäril, och fjäril är symbol för förändring och förnyelse. Nyheten sammanfaller med firandet av företagets 20-årsjubileum och markerar starten på en ny spännande era.

Under 20 år har Ferla arbetat med att energieffektivisera byggnader. Företaget servar fastighetsägare över hela Sverige med hållbar fastighetsutveckling och är en pionjär inom fastighetsbranschens gröna energiomställning. Bolaget har vuxit och utvecklats kontinuerligt och har idag en stark position i rollen som pålitlig partner för företag och organisationer som vill minska sin miljöpåverkan.

”Vi är mycket stolta över den positiva förändring som Ferla har bidragit med under de senaste 20 åren. Med den strategi och vision vi nu har framåt, och för att förtydliga vårt breda utbud av produkter och tjänster inom den gröna energisektorn, har vi utvecklat en ny identitet och valt ett namn som bättre återspeglar och ger liv åt detta.”

”Teorin bakom Fjärilseffekten – att en förändring på en plats kan få stora effekter någon helt annanstans – är ytterligare en anledning till att fjärilen används som metafor. Förenklat är det vad Ferlas arbete handlar om; genom att förbättra en byggnads energisystem skapar Ferla positiva effekter för hela klimatet, långt bortom fastighetens väggar.” säger John von Wowern, VD, Ferla.

Med sin långa historia av framgång och expertis inom den gröna energiomställningen är bolaget redo att ta nästa steg i sin utveckling under namnet Ferla.

För ytterligare info se ferla.nu eller kontakta:
John von Wowern, john.vonwowern@ferla.nu, 08-522 356 05