Enstar förädlar Hedvig Eleonora kyrka med lokal förnybar energi

Hedvig Eleonora kyrka, foto: Sandra Ilic

Hedvig Eleonora kyrka har med Enstar startat ett samarbete gällande installation av ett nytt energisystem som nyttjar lokal förnybar energi i form av geoenergi från berget som kyrkan står på. Projektet planeras att starta i juni 2020 och avslutas i oktober 2020.

Hedvig Eleonora kyrka är belägen på Storgatan vid Östermalmstorg, Stockholm, och tillhör Svenska kyrkan. Kyrkan invigdes den 21 augusti 1737 och har fått sitt namn efter Karl X Gustavs gemål, drottning Hedvig Eleonora. Byggnaden är ca 1080m2 och är klassad som kyrkligt kulturminne och fornlämning.

Komplexiteten med att fastigheten är en kyrka och att den är belägen i Stockholm city gör att detta projekt skiljer sig gentemot många andra energieffektiviseringsprojekt där Enstar passar väl in att hantera detta projekt.

Den nya anläggningen beräknas reducera behovet av köpt energi med ca 70%. Utöver energikostnadsbesparingen ser Hedvig Eleonora församling projektet som en viktig insats för miljön.

” Denna kyrka är välkänd hos många vilket gör det extra roligt. Utöver det är det såklart ett projekt med unika förutsättningar med tanke på fastighetens utformning och läge, säger Anders Nykvist, Kundansvarig, Enstar AB”