Enstar förstärker Affärsområdet Energiförvaltning

fv. Rob Wagner & Lucas Eklund

Enstar förstärker Energiförvaltningen för att möta den stora efterfrågan. Bolaget har på senare tid rekryterat en Serviceledare, Lucas Eklund, och en Energitekniker, Rob Wagner.

Lucas kommer närmast från H2M där han arbetat som driftledare med ansvar för tekniska installationer. Det har bland annat inneburit arbete med reservkraft, ventilation, kyla och injusteringar samt fastighetsinstallationer såsom solceller, värmesystem och varmvattensystem.

Varför valde du Enstar?

”Enstar lockade mig framförallt ur tre aspekter. Den ena är att bolaget är i en expansionsfas, den andra är att energifrågor står i centrum där jag är med och bidrar till en bättre värld. Den tredje är den härliga entreprenöriella andan som finns på Enstar. Vi är ett välmående bolag som alltid strävar efter att hittar rätt lösningar med rätt produkter åt våra kunder!, säger Lucas Eklund, Serviceledare, Enstar AB.”

Rob arbetade tidigare på JIKSON Solutions AB där han bland annat arbetade som projektledare/arbetsledare inom el, styr och service. Rob kommer att förstärka energiförvaltningen med sin breda kunskap och erfarenhet.

Varför valde du Enstar?

”Jag valde Enstar för att det finns stor kompetens inom bolaget och många utvecklingsmöjligheter samt att energilösningarna är oslagbara. Det bästa med Enstar är att få vara med att utveckla och förbättra, säger Rob Wagner, Energitekniker, Enstar AB.”

Varmt välkomna!