Enstar förstärker energiförvaltningsorganisationen

Vi välkomnar Maria Stengard!

Maria har studerat energiteknik med speciallicering på förnybar energi. Efter studierna arbetade hon med installation och service av solel, vindkraft och fjärrvärme i Halland. Hon flyttade sedan till Stockholm för att arbeta med el som projektingenjör. Maria kommer närmast från Edsvikens el AB.