Enstar förstärker ingenjörsteamet

Vi välkomnar Karl Hallqvist!

Karl är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med energikartläggningar, geoenergi, statusbesiktningar och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från Ramböll Sverige AB.