Enstar förstärker projektorganisationen

Vi välkomnar Ola Nortén!

Ola är utbildad civilingenjör inom energisystem och har jobbat mycket med projektledning vid energieffektivisering av fastigheters uppvärmningssystem. Det inkluderar bland annat geoenergi, frånluftsåtervinning och systemvalsstudier av energisystem, kommer närmast från IQS Energi Komfort AB.