Enstar sätter rekord för andra året i rad

Enstar fortsätter att växa och har under 2018 arbetat med 17 totalentreprenader avseende nya energilösningar motsvarande drygt 10,2 GWh i energibesparing, vilket ger cirka 7,2 MSEK i energikostnadsbesparing per år för kunderna. Fler nya samarbeten har inletts med några av Sveriges största fastighetsbolag för leverans av energisystem till deras fastigheter.

-Vi gör ett rekordår både vad gäller omsättning och resultat, för andra året i rad. Men det är inte siffrorna som jag är mest stolt över utan att de visar att vi har en väldigt effektiv och kompetent organisation. Vi har lyckats bygga en stark sammanhållning mycket tack vare en platt organisation, bra kommunikation och lyhördhet, säger John von Wowern, VD, Enstar AB.

Enstar ansvarade under året även för drift och service på fler än 150 energianläggningar runt om i Sverige.

Strategin för 2018 har varit att fortsätta fokusera på fastighetsbolag samt stärka upp kompetensen internt för att kunna hantera större och mer komplexa projekt. Detta har medfört en starkare position hos befintliga kunder, men har även attraherat nya kunder.

Under 2018 har Enstar fortsatt att utveckla erbjudandet för solenergi, vilket bidragit till ett tio-tal solcellsinstallationer.

-Det är ingen diskussion om att marknaden vi verkar inom är väldigt het, inte minst när det gäller solcellsinstallationer. Förnybar energi ligger idag högt upp på fastighetsbolagens agendor. Vi ser många nya aktörer som försöker att hitta sin position på den här marknaden. Enstar är redan idag en av de ledande aktörerna inom integrerade och hållbara energilösningar för fastigheter och det ska vi fortsätta att vara. En av våra styrkor är att vi är ett nyfiket och innovativt bolag i teknikens framkant. Framtiden bjuder på en spännande utveckling inom både digitalisering av fastigheter så kallad proptech t ex AI och inom cleantech t ex energilagring, säger John von Wowern, VD, Enstar AB.