Enstar tecknar avtal med Klövern AB

Klövern är ett fastighetsbolag som erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Deras vision är att skapa miljöer för framtidens företagande. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Anläggningsbeskrivning

Enstar har fått i uppdrag att leverera en ny kylanläggning tillhörande ett kontorslandskap på 3 våningsplan. Lösningen består av ett energilager med 10st energibrunnar som är 280m djupa. Detta lager kommer att leverera frikyla som skall ge kontorslandskapet komfortkyla under den varma säsongen. Utöver det så installeras 2st nya kylmaskiner på taket som spets. I kontorslandskapet installeras 84st fläktluftkylare med individuell reglering för respektive kontor.