Enstar trotsar pandemin- sätter rekord för fjärde året i rad

2020 har varit ett speciellt år och Pandemin har påverkat oss alla. Enstar har dock fortsatt haft en stark tillväxt mycket på grund av långsiktiga och hållbara samarbeten.

Allt fler fastighetsägare vill ställa om sitt sätt att producera, lagra och använda energi, bland annat genom investeringar i förnybar energiproduktion och effektiva energisystem. Enstar har spetskompetens inom dessa områden och riktar sig mot fastighetsbolag, industrier och stora bostadsrättsföreningar.

Enstar har under 2020 slutfört 16 energientreprenader och startat upp 18 nya energientreprenader. Bolagets omsättning landade på 144Msek, vilket är en ökning med 16% jämfört med föregående år, (2019). Utöver det har organisationen växt med ca 30%.

Enstar erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med alltifrån rådgivning och analys kring energieffektivisering till design och implementation av lösningar inom värmepumpsteknik, geoenergi, solenergi och anläggningsdrift. Enstar optimerar fastigheternas effekt- och energianvändning med hjälp av modern teknik och digitala lösningar, till exempel installation av system för frånluftsåtervinning, konvertering från fjärrvärme till bergvärme eller från direktverkande el till vattenburen värme. Fastighetsägare erbjuds flexibla lösningar där till exempel ett geoenergisystem och en solcellsanläggning integreras och anpassas till fastighetens storlek och energibehov.

Investering i hållbara energisystem ger fastighetsägare en stor utdelning i form av bättre inomhusklimat, ekonomi och miljö. Genom optimering och styrning av fastighetens elförbrukning, värme, temperatur och ventilation minimeras energiförlusterna samtidigt som energiprestanda förbättras och potentialen för energi- och kostnadsbesparingar ökar. Lägre energianvändning i kombination med lokal elproduktion från solceller ger betydande miljöförbättringar i form av minskade utsläpp samt minskad halt av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar.

”Under 2020 har Enstar investerat i strukturkapital och byggt en ny plattform för fortsatt stabil tillväxt. Trots det speciella pandemiåret, har Enstar haft en organisationsökning på över 30 procent och en stark tillväxt både när det gäller omsättning och resultat. Bolaget går in i 2021 med en betydligt starkare position på marknaden och goda utsikter för framtiden, säger John von Wowern, VD, Enstar AB”