Enstar utökar förvaltningsteamet med två nya Energicontrollers

fv Abiel Tesfamhret & Christopher Peralta

Enstar välkomnar Christopher Peralta och Abiel Tesfamhret. De kommer att ansvara för bland annat driftövervakning, optimering, teknisk support, analys och dimensionering av systemlösningar samt statistikanalys för att stödja tekniker och kunder. Dom kommer även ha en viktig roll i att bredda affärsområdet Energiförvaltning.

Efter Christophers studier till civilingenjör inom energisystem, har han arbetat inom olika områden, bland annat som teknisk säljare hos E.ON och som affärsingenjör hos SENS Sustainable Energy Solutions. Senast kommer han ifrån elnätsbranschen som elnätsprojektör/nätplanerare.

Christopher

Varför valde du att börja arbeta på Enstar?

”Särskilt tilltalande för mig var Enstars vision, som tydligt strävar mot att främja ett mer hållbart samhälle, samt den vision som min chef Sara Karakani presenterade för riktningen inom energiförvaltningen. Det framstod som en utmanande resa som jag inte kunde låta bli att ta del av.”

Vad är det bästa med Enstar?

”Det mest framträdande aspekten med Enstar är våra skickliga kollegor och det dagliga kunskapsutbytet. Dessutom är det bemärkningsvärt att hela värdekedjan, från systemdesign & konstruktion, totalentreprenad och förvaltning, återfinns under samma tak. Denna integrerade struktur ger en extra dimension till vårt arbete och innebär att vi tar ansvar för energisystemets fulla livscykel.”

Till Enstar tar Abiel med sig gedigen erfarenhet från tidigare arbeten som Energiingenjör/projektledare. På Knivsta Kommunfastigheter och Bostäder var han med och utformade en ny tjänst där han hade ansvar för att etablera strukturer, rutiner och verktyg som syftade till att systematisera driftprocesser med ett proaktivt fokus på energiarbeten.

Abiel

Varför valde du att börja arbeta på Enstar?

” En kombination av flera faktorer som jag anser var avgörande för min karriär och personliga utveckling. För det första, så tyckte jag att arbetsuppgifterna kändes mycket utvecklande och utmanande och att utveckla mina kompetenser är något jag värdesätter högt. För det andra, har företaget ett mycket gott rykte som jag hört talas om från flera håll, inklusive min bror Yobel som berättat om företagets höga arbetsmoral och professionalism. Att vara en del av en organisation med ett sådant gott rykte ger mig förtroende och motivation att bidra till företagets framgång.”

Vad är det bästa med Enstar?

”Det bästa med Enstar är arbetsmiljön, jag känner att jag alltid får den stöttning jag behöver, oavsett vilken fråga eller fundering jag har.”

Enstar har stark tillväxt och stort fokus ligger på Energiförvaltning och att utveckla samt bredda affärsområdet.

”Att rekrytera Christopher och Abiel, som förstår vikten av att knyta samarbeten för att stärka bolagets position på marknaden, är ett helt avgörande steg för att nå våra tillväxtmål.

Med deras förmåga att analysera marknadens behov, identifiera risker och möjligheter, och skapa strategier för att möte dessa, är en stor tillgång för Bolaget. Jag är väldigt glad att ha dem i mitt team, de har en otrolig drivkraft och värdesätter laganda och kontinuerlig utveckling, vilket motiverar teamet att sträva mot gemensamma mål, säger Sara Karakani, Affärsområdeschef Energiförvalning, Enstar AB”