Ferla förstärker affärs­utvecklings­teamet

Efterfrågan på tjänster inom den gröna energiomställningen växer. För att möta den efterfrågan har Ferla rekryterat Linn Grönlund som ny Affärsutvecklare. Linn är utbildad Arkitekt och kommer senast från en roll som Fastighetsutvecklare hos Rikshem. Linn har under de senaste 10 åren verkat inom både offentlig och privat sektor. Där hon både som konsult och beställare arbetat med fastighetsutveckling och projektledning. Erfarenheter som skapat en bred förståelse för fastighetsmarknadens behov.

I rollen som affärsutvecklare har Linn kundansvaret för våra energisamarbeten och kommer att tillsammans med nya och befintliga kunder identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter.

Varför valde du att börja arbeta på Ferla?

”Bygg- och fastighetsbranschen står inför ett paradigmskifte vad gäller omställningen mot hållbar utveckling, den omställningen vill jag bidra till. Ska vi klara klimatmålen måste fler byggnader stå kvar i stället för att rivas. Genom att förlänga livslängden och energieffektivisera byggnader vill jag bidra till att klimatmålen uppnås. På Ferla kan jag kombinera stor klimatnytta med en smart affär där man sänker driftskostnaderna och därmed ökar marknadsvärdet. Jag och företaget brinner för samma frågor; att kombinera hållbarhet och affärsmässighet”, säger Linn Grönlund, Affärsutvecklare, Ferla.

Vad, enligt dig, är det bästa med Ferla?

”Det bästa med Ferla är de engagerade kollegorna som delar företagets vision om en mer hållbar fastighetssektor. Ledningen driver företaget med ett stort hjärta och vi arbetar alla hårt för att hjälpa våra kunder. Det finns stor kunskap inom bolaget om energieffektivisering och förnybar energi som jag ser fram emot att få ta del av”, säger Linn.

Vi är glada att få med Linn i teamet, en bra förstärkning för att öka bearbetningen av marknaden. Med Linns erfarenheter och perspektiv från kundsidan kommer vi kunna utveckla vårt erbjudande. Det kommer göra oss ännu bättre och skapa ytterligare mervärden för våra kunder”, säger Martin Rettig, Vice VD, Ferla