Inte roligt att vara monopolist!

Per Jonasson replikerar på Fortum Värmes utspel i Dagens Samhälle om att fjärrvärmen missgynnas gentemot värmepumpar.

Vi på Enstar håller med Per om att mångfald behövs för att vi skall kunna nå våra gemensamma energimål. Vi måste tillsammans nyttja den teknik vi har till förfogande på bästa sätt för att minimera energiförluster och maximera nyttjandet av förnyelsebar energi, samtidigt som vi behöver utveckla ny teknik och nya samarbeten.

Replik Dagens Samhälle