Vi säger hej då till Enstar och hej till Ferla!

Precis som en fjärils vingslag kan vara starten på en storm, får våra smarta lösningar i en byggnad stora effekter, långt bortom fastighetens väggar. Principen kallas fjärilseffekten – och har varit vår filosofi ända sedan vi startade för exakt 20 år sedan.

För att göra kopplingen ännu tydligare har vi bytt namn till Ferla. Det är fornnordiska för fjäril – som är symbol för förändring och förnyelse. Förutom att Ferla är ett ovanligt vackert namn tycker vi att det passar ovanligt bra på ett företag som vårt.