Bostadsrättsföreningar Hammarby Sjöstad

Energi­optimering av en stadsdel

Ferla samarbetar idag med 24 föreningar i området med en gemensam yta om ca 300 000 m². För samtliga föreningar har vi genomfört energientreprenader med varierad omfattning. Vi har bland annat installerat geoenergianläggningar, FX-system, Solceller, Injusteringar, Styrsystem och mycket mer.

Bostadsrätts­föreningar Hammarby Sjöstad

Energifrågan ligger högt på agendan hos bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad och redan vid planeringen av stadsdelen lades ribban högt för vilken energiprestanda som byggnaderna skulle nå. Men utfallet blev inte enligt plan och byggnadernas energiklassning låg långt över målbilden. För att göra något åt den höga energiförbrukningen tog bostadsrättsföreningarna tag i problemet med egna händer och målet om Hammarby Sjöstad under 100 sattes. Målet syftar till att energiförbrukningen ska ner under 100 kWh/m²/år. 

”En investering med ett fantastiskt resultat som överträffar alla beräkningar. Vi har nästan halverat vår energiförbrukning”

Peter Mandel

 – Brf Seglatsen

Lösning

Generellt har energiförluster så som frånluftsventilation och överskottsvärme återvunnits via värmepumpsanläggningar. För flertalet bostadsrättsföreningar har även energibrunnar anlagts och anslutits till värmepumpsanläggningarna. Samtliga föreningar har även försetts med nya styrsystem för bättre kontroll av sina system. Utöver det har värme- och ventilationssystem injusterats, ventilationsaggregat bytts ut till nya med bättre återvinning, gamla fläktar och pumpar har ersatts med nya energieffektiva alternativ. För flertalet föreningar har vi även installerat solcellsanläggningar för produktion av el.

Resultat

Den första energientreprenaden genomfördes 2014 och idag har vi nått målet om en förbrukning under 100 kWh/m²/år. Sammantaget spar föreningarna årligen ca 13 GWh inköpt energi vilket motsvarar en årlig kostnadsbesparing om ca 12 MSEK.

Genomförda energientreprenader

kWh/m²/år

Energianvändningen i genomsnitt 2014

kWh/m²/år

Energianvändning i genomsnitt 2023

GWh

Årliga energibesparing

GWh

Ackumulerad besparing sedan 2014