Münchenbryggeriet

Energiförädling av en kulturfastighet

Under 2019 och 2020 installerade Ferla ett nytt energisystem för Münchenbryggeriet som förser byggnaden med värme, och kyla.

Münchenbryggeriet

Afa Fastigheter arbetar aktivt med miljöfrågor och har en tydlig strategi med ambitiösa hållbarhetsmål. En del i detta arbete är att förädla och modernisera bolagets fastigheter. Bolaget bestämde sig 2019 för att investera i ett nytt energisystem som ska värma och kyla Münchenbryggeriet med förnybar energi.

Investeringen innefattar ett nytt energisystem för värme och kyla som ersätter befintliga kylmaskiner och fjärrvärme.

”Ett bra och dynamiskt samarbete mellan beställare, drift-entreprenör och totalentreprenör är nyckeln till framgång när ett sådant här projekt ska utföras i en komplex fastighet som Münchenbryggeriet"

Christer Porsvi

 – Energiansvarig Afa Fastigheter

Lösning

Det nya energisystemet utgörs av kyl/värmepumpar som nyttjar energi från energibrunnar till både värme och kyla. I första hand kommer frikyla att nyttjas men när den inte räcker till kommer kyl/värmepumparna att producera värme. Totalt borras 49 energibrunnar som är 400 meter djupa. De kyl/värmepumpar som installerats har köldmedium (R1234ze) med lågt GWP värde.

Resultat

Systemet levererar en värmeeffekt om ca 1 500 kW och en kyleffekt om ca 2 000 kW. Den årliga energibesparingen uppgår till ca 2 300 MWh. Efter installationen har Münchenbryggeriets två fastigheter uppnått Energiklass B och C och klassas enligt EU:s Taxonomi som hållbara fastigheter.

Inte illa för en byggnad som är uppförd  för mer än 150 år sedan.

kW

Systemets kyleffekt

kW

Systemets värmeeffekt

MWh

Årlig energibesparing

%

Minskat energiinköp