Start / Tjänster / Batterisystem (BESS)

Batterisystem (BESS)

För oss är en elektrifiering av samhället en självklar del i den gröna omställningen. Men det är en omställning som även medför nya utmaningar för elproduktion och distribution. Då är det lika självklart att vi är med och bidrar till att omställningen får bästa möjliga förutsättningar.

Vi erbjuder därför kompletta installationer av så kallade BESS (Battery Energy Storage Systems). Systemen förbereds för att främst vara en del av den växande marknaden för balansering av frekvensen i vårt elnät. Utöver det nyttjas systemen även för elprisarbitrage och effekttoppskapning. På så vis hjälper batterisystemen till med elektrifieringen och stabiliteten i elnätet samtidigt som det ger en ekonomisk lönsamhet för våra kunder.

Vi ansvarar för hela installationen, från projektering och dimensionering till driftsättning och vidare till anslutning mot balansmarknaden. Vi är fabrikatsoberoende och jobbar med olika batterileverantörer. Några av möjligheter med batterisystem;

 • Sänk elkostnaderna smart

  Låt batterilagret arbeta för dig genom att ladda under perioder med låga elpriser. Det är som din personliga ekonomiska superhjälte som hjälper dig att spara pengar och minimera dina kostnader.

 • Spara egenproducerad solel

  Med möjligheten att lagra din egenproducerade solel blir ditt batterilager en lagringsplats för din solenergi som annars skulle gå ut på elnätet. Dra än mer nytta av solens kraft och gör din verksamhet mer hållbar och självförsörjande.

 • Minska effektkostnaden

  Effekt kostar pengar, och kommer kosta än mer pengar i framtiden. Framtidssäkra fastigheten med ett batterilager och ge din energiförsörjning en boost, utan att behöva förstärka huvudsäkringen. Eller fortsätt med samma effektbehov men sänk effektuttaget från elnätet. Ett batterilager öppnar upp för möjligheter att hantera effektkostnaden på ett smart sätt.

 • Pålitlig backup i upp till ett dygn

  Aldrig mer behöver du oroa dig för strömavbrott! Med rätt utrustning kan ditt batterilager fungera som en pålitlig backup och hålla verksamheten igång i upp till ett dygn.

 • Bidra till elnätets balans

  Gör en positiv skillnad genom att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät. Ditt batterilager blir en del av lösningen för att skapa balans på elnätet och möjliggör en hållbar utbyggnad av elnätet.

Hur kan jag hjälpa dig vidare?

Martin Rettig

Vice VD & Partner Affärsområdeschef Energientreprenad