Start / Tjänster / EDD (Energy Due Diligence)

EDD (Energy Due Diligence)

För fastighetsägare i framkant är det en självklarhet att utföra en EDD i samband med förvärv av nya fastigheter. Investerare och hyresgäster ställer allt högre krav på gröna, hållbara fastigheter och för att skapa en långsiktigt lönsam och säker tillgång måste energiplanen vara en given del i affärsplanen för fastigheten. Att upprätta en energiplan i samband med förvärv kan även ge finansieringsfördelar om det går att påvisa att fastigheten eller portföljen kommer uppnå hållbarhetskrav enligt EU:s Taxonomi.

Vi vill gärna vara med och utföra EDD och ge förslag till energiplaner. När vi utför en EDD bedömer vi byggnadens befintliga system och gör analyser utifrån ett driftkostnadsperspektiv. Vi identifierar och utvärderar risker och möjligheter kopplat till fastigheters energisystem. Investeringsbedömningar tas fram för åtgärder att uppnå avsedd funktion och på förslag till kompletteringar och förbättringar av systemen för att minska driftkostnaden. EDD utförs som ett komplement till en mer konventionell TEDD (Technical and Environmental Due Diligence).

Ska ni investera i nya fastigheter?

Kontakta mig om ni behöver hjälp med energiplanerna för kommande förvärv.

Martin Rettig

Vice VD & Partner Affärsområdeschef Energientreprenad