Start / Tjänster / Energidesign 

Energidesign 

Vi älskar energisystem, det är hjärtat i vår verksamhet och vi är väldigt stolta över de system som vi utvecklar och designar. Våra energiingenjörer genomför energianalyser, förstudier och tar fram konceptlösningar. Därefter tar våra projektörer vid och skapar detaljerade handlingar och funktionsbeskrivningar för de energisystem som ska byggas. Vi vågar sticka ut hakan och säga att de handlingar som vi tar fram håller högsta klass. 

Det är viktigt med bra och tydliga handlingar oavsett om man ska bygga ett nytt hus eller ett nytt energisystem. De ger rätt förutsättningar för anbudsarbete och minskar osäkerheter i kalkylerna, säkerställer att systemen byggs som planerat. Och långt efter att projektet är slutfört ger de köparens personal tydliga underlag hur allt är byggt och information om hur systemen ska fungera.

Vi har lyxen att ha både energiingenjörer och projektörer i vårt team. De kommunicerar dagligen med vår produktion och har ett löpande erfarenhetsutbyte. Det innebär att vi blir snabbfotade och flexibla och kan snabbt anpassa oss för utvecklingar på marknaden, eller om det skulle uppstå oförutsedda utmaningar under installationsfasen.