Start / Tjänster / IMD (Individuell Mätning och Debitering)

IMD (Individuell Mätning och Debitering)

Att mäta är att veta, och att veta skapar medvetenhet. Det är vad IMD-varmvatten handlar om, att öka medvetenheten för den egna konsumtionen och kostnaden. På så vis kan beteenden ändras och en medveten konsumtion uppnås. Det ger även en rättvis fördelning av kostnaden när man betalar för det man konsumerar.

IMD-el handlar om styrkan i kraften att göra saker tillsammans. Genom att samla alla elnätsabonnemang i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet till ett abonnemang får man bort stora delar av den fasta kostnaden samtidigt som priset för effekt minskar.   

Vi erbjuder IMD för både varmvatten och el.