OVK

Låt oss ta ett glädjefyllt andetag för din byggnads hälsa och säkerhet! Hos oss är OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, inte bara en nödvändig process för att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar effektivt. En OVK-besiktning ska även säkerställa en fräsch och bra inomhusmiljö.

I Boverkets föreskrifter är hälsa och säkerhet i fokus. Vi tar hand om den årliga obligatoriska kontrollen för att säkerställa att hälso- och säkerhetsstandarderna uppfylls.

Oavsett om du är en BRF eller fastighetsägare är våra OVK-besiktningar skräddarsydda för att passa dina behov. Vi ser till att din byggnad är redo att möta varje dag med optimal ventilation.