Start / Tjänster / Styr och automation

Styr och automation

För att få kontroll på fastighetens olika system behövs ett väl fungerande styrsystem. I våra energientreprenader uppdaterar vi alltid styrsystemen för att ge en ökad kontroll, bättre larmhantering och en mer optimerad reglering. 

Med ett modernt styrsystem ges även möjlighet att applicera smarta lösningar så som effektvakter, energiprisreglering, rumsreglering och mycket mer. Möjligheterna är näst intill obegränsade, det är bara fantasin och i viss mån investeringsviljan som sätter gränser för vilka funktioner som kan programmeras.

Vad gäller fabrikat på styrsystem så är vi oberoende. Vi samarbetar ofta med våra partners för implementation och programmering av nya styrsystem men kan lika gärna samarbeta med kundernas egna styrentreprenörer.    

Hur kan jag hjälpa dig vidare?

Martin Rettig

Vice VD & Partner Affärsområdeschef Energientreprenad