Start / Tjänster / Ventilation

Ventilation

Ventilationen är ofta den del i befintliga kommersiella fastigheter som står för de största energiförlusterna. Vanligtvis kan omoderna och ej optimerade ventilationssystem stå för mer än 50% av fastighetens energianvändning samtidigt som de kan uppta onödigt stora ytor, inte sällan på högvärdiga lokalytor som skulle gå att hyra ut.

Med moderna, innovativa och gärna platsbyggda lösningar uppnår vi samma energieffektivitet som i nyproduktion samtidigt som ytan för aggregaten kan minskas, ner till halva ytan i bästa fall. Största energibesparing till minsta möjliga ytbehov är vår övergripande målsättning.  Det är så vi vill vara med och bidra till er fastighetsutveckling.

Intresserad av att frigöra högvärdiga lokalytor och göra stora besparingar?

Kontakta mig för att boka in ett möte där jag ta med mig våra experter för att diskutera vilka möjligheter ni har.

Martin Rettig

Vice VD & Partner Affärsområdeschef Energientreprenad