Brf Bovieran i Nyköping nyttjar solen för uppvärmning och elproduktion

Enstar AB har sedan 2015 samarbetat med Brf Bovieran i Nyköping för att säkerställa ett korrekt inneklimat samt en låg driftkostnad.

Bakgrunden till samarbetet är att föreningen haft problem med sitt inneklimat, vilket i sin tur lett till höga energikostnader. Föreningen har en ljusgård med tropiska växter som ställer speciella krav på inneklimatet och energisystemet. Enstar har därför utvecklat ett nytt energisystem innefattande ventilation, avfuktning, värme samt varmvatten. Systemet baseras på ett borrat energilager där energi hämtas och lämnas beroende på rådande behov. Värmepumpar har installerats för produktion av värme och varmvatten. Det nya energisystemet sänker föreningens energibehov med ca 430 MWh/år vilket motsvarar en sänkt driftkostnad drygt 400 000 kr/år. Byggnadens energiprestanda går från ca 117 kWh/m²/år till ca 30 kWh/m²/år. Systemet installerades och driftsattes under 2016.

Under 2017 tas nästa steg i utvecklingen av föreningens energisystem. Då kommer systemet att kompletteras med en solcellsanläggning för produktion av el. Föreningen kommer att investera i en anläggning om ca 85 kWp som väntas producera ca 70 MWh el. Enstar är totalentreprenör även för denna installation. Med solcellsanläggningen sjunker byggnadens energiprestanda till ca 20 kWh/m²/år.

Resultatet av föreningens investeringar är ett nytt inneklimat som ljusgårdens växter trivs i, en minskad energikostnad om ca 500 000 kr vilket ger en årlig avkastning om ca 10% samt en avsevärt minskad miljöbelastning. Ett långsiktigt hållbart energisystem.