Enstar har tecknat ramavtal för energientreprenader med Rikshem AB

Borrområde för geoenergilager på projekt Urberget

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. De gör nu en stor satsning inom energieffektivisering för att minska deras miljöpåverkan.

Enstar är därför extra glada över att vara en av de utvalda entreprenörerna som Rikshem tecknat ramavtal med avseende energientreprenader. Avtalet löper över minst två år och syftar till att möjliggöra en smidig, effektiv och genomarbetad process för energientreprenader.

”Vi på Rikshem har valt att teckna ramavtal för energientreprenader för att kunna hålla ett högt tempo i energiinvesteringar. Rikshem har ambitiösa energimål och en tydlig färdplan. Med det här ramavtalet kan vi hålla ett högre tempo och hög kvalitet i projekten för bästa resultat för oss och våra hyresgäster. ” – Daniel Östman, Energi & Teknikansvarig Mälardalen, Rikshem AB.

Enstar har i dagsläget färdigställt åtta energientreprenader och har fyra pågående energientreprenader tillsammans med Rikshem.

”Det är väldigt roligt att vårt samarbete med Rikshem utvecklats till detta ramavtal. Vi ser framemot ett fortsatt fördjupat samarbete där vi tillsammans ställer om deras fastigheter till gröna och hållbara.” – Martin Rettig, vice VD, Enstar AB.