Enstar förstärker ekonomifunktionen

Nathalie Maurin, Redovisningsekonomi, Enstar AB

Enstar förstärker ekonomifunktionen och rekryterar Nathalie Maurin som Redovisningsekonom. Bolaget är under stark tillväxt och i behov av att kvalitetssäkra den löpande ekonomin ytterligare.

Nathalie har tidigare bakgrund och erfarenhet av att arbeta som ekonom inom fastighetsbranschen men också för bostadsrättsföreningar, vilka är Bolagets två största kundsegment.

-Varför valde du att börja arbeta på Enstar?

”Jag kände direkt att Enstar var ett företag som jag vill arbeta på. Ett nytänkande och spännande bolag! säger Nathalie Maurin, Redovisningsekonom, Enstar AB”

-Vad är det bästa med Enstar?

”Gemenskapen och den familjära stämningen bland anställda och chefer, säger Nathalie”

Ekonomiavdelningen är inne i en digitaliseringsprocess för att effektivisera de ekonomiska processflödena. Pågående implementering av nytt ekonomisystem gör också att teamet behöver förstärkas, där har Nathalie en viktig roll.

” Jag är väldigt glad över att Nathalie har börjat i vårt team. Hon får en viktig roll i vår ekonomifunktion där hon kommer ansvara för vår löpande redovisning och vara delaktig i vår digitala utveckling framåt. Nathalies erfarenhet inom fastighetsbranschen gör att hon har precis den kompetens vi behöver, säger Erik Gryte, Ekonomichef, Enstar AB”