Start / Tjänster / Förstudie 

Förstudie 

En förstudie kan utföras i flera olika syften. För att kontrollera genomförbarheten av en specifik åtgärd, för att utreda potentiella åtgärder eller för att fastställa behov. Omfattningen fastställs i dialog med kunden och våra ingenjörer anpassar arbetet utefter behovet. 

Ofta handlar det om att utföra energianalyser och inventeringar av byggnadens tekniska system, bedöma potentialen för olika energibesparande åtgärder och identifiera eventuella hinder för åtgärderna. Även behovet av myndighetskrav och andra tillstånd utreds. 

Vi brukar sammanfatta arbetet i ett eller flera åtgärdsförslag tillsammans med en bedömd lönsamhet och investeringsnivå. Kostnader baseras på nyckeltal från vår långa erfarenhet av mängder med genomförda projekt. Lönsamheten presenterar vi ofta i olika scenarier där vi jämför olika prognoser för energipris och ränteutveckling, allt för att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt.